CORONAVIRUS - Oplysninger

Odense Rygklinik har i forbindelse med Coronavirus og Sundhedsstyrelsens retningslinjer åbent for telefonisk visitation, konsultation via videokonference (e-konsultation), og åbent for fysisk konsultation for patienter, hvor det vurderes at fysisk konsultation er nødvendig jf. SST.

Vi vurderer udfra anbefalinger fra bl.a. Dansk Selskab for Almen Medicin og andre tunge sundhedsvidenskabelige folk, at skal behandlingen kunne foregå fysisk og så sikkert som muligt, skal der anvendes mundbind af både patient og behandler i behandlingssituationen, og vælger derfor udfra forsigtighedsprincippet at være mere restriktive end Sundhedsstyrelsen påbyder os. Vi har hertil værnemidler i form af mundbind til både behandler og patient, samt i nødvendigt omfang handsker og visir. Vi ønsker nu, og fortsat under Coronavirus'en, den størst mulige behandlingsmæssige sikkerhed, samt den mindst mulige smitte- og spredningsrisiko, så din behandling på Odense Rygklinik er så tryg som mulig trods Coronaepidemien.

Ingen, hverken patient eller behandler, må ved fysisk konsultation udvise symptomer på Coronavirus, COVID-19, heller ikke medlemmer af hustanden til patient og behandler, hvis de skal modtage fysisk behandling i konsultationen. I fald kan behandlingen godt afvikles som telefon- eller videokonsultation, men ikke som fysisk konsultation.

Vi vurderer grundet vores meget stramme procedurer, at det også for patienter i risikogrupperne, har minimeret evt. smitterisiko, så er du i den gruppe eller nogle i din husstand, kan du fortsat trygt komme til behandling på Odense Rygklinik.

Ved ønske om behandling på Odense Rygklinik - Specialiseret Fysioterapi følges følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

1. Alle patienter skal visiteres pr. telefon, dvs. ingen kan møde fysisk op på klinikken uden en aftale. Der foretages en vurdering af patient for Coronavirus, Covid-19, samt risikogruppe, og om der er medlemmer af husstand som er i høj risikogruppe i forhold til smitte/spredning. 

2. Kan behandlingen eller vurderingen, eksempelvis sygehistorien klares via videokonsultation, skal det jvf. Sundhedsstyrelsen forsøges. Der er betaling for videokonsultationen.

3. Hvis det vurderes, at du som patient har behandlingsbehov, som ikke kan klares på videokonsultation, så aftales der behandling på klinikken efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der vil i givet fald være mindst en ¼ til ½ time imellem hver patient, så der er ingen ud over dig og fysioterapeuten i klinikken, hverken før eller efter konsultationen. Kun ved behandling af børn, eller ved særlige forhold, kan ledsager medtages til behandlingen. Der bliver gjort grundig rent imellem hver fysiske konsultation på klinikken, og fysioterapeut samt patient sidder 2 meter fra hinanden ved udveksling af kort sygehistorie, oftest vil denne tages via videokonsultation efter aftale før den fysiske konsultation. Selve behandlingen, den fysiske konsultation, foregår med mundbind på både fysioterapeuten og patient - i få tilfælde også med handsker og ansigtsvisir, ved eksempelvis behandling af kæbeled i mund. Men som sagt altid mundbind, som vi har på klinikken til dig.

Ring, læg besked på telefonsvaren og vi vender hurtigt retur og vurderer sammen med dig dit videre evt. behandlingsforløb.

COVID 19 - "Corona Virus" forebyggende tiltag:

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer for sundhedsfaglige virksomheder, og vi tilpasser os løbende til deres og myndighedernes anbefalinger. Dette er kun relevant ved fysisk behandling, hvor personlig fremmøde er aftalt telefonisk med fysioterapeuten.

Odense Rygklinik har altid haft et meget højt niveau for hygiejne og rengøring, og vi gør fortsat følgende tiltag:

- Vi har renvaskede og strøgne lagener til behandlingen.

- Briksene, måtte og træningsudstyr rengøres efter hver behandling.

- Klinikken, især kontaktflader, rengøres grundigt efter hver behandling.

- Der er opsat håndsprit i venteværelset, som skal anvendes ved ankomst.

- Vi vælger at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling og giver for tiden ikke hånd mv.

- Der holdes 2 meters afstand imellem patient og behandler. Ved behandling altid med mundbind til både patient og fysioterapeuten.

- Fysioterapeuten vasker selvfølgelig hænder før/efter hver behandling.

- Vi anbefaler patienter, og andre, at man melder afbud og bliver hjemme ved tegn på forkølelse og influenza, ligesom fysioterapeuten afmelder ved samme.

Vi tilpasser løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men holder som sagt fast ved forsigtighedsprincippet, så din evt. fysiske konsulation på Odense Rygklinik foregår så sikkert som muligt.

På vegne af Odense Rygklinik ApS

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering

Morten Topholm​, Klinikchef

​Kontakt (Mød ikke op uden aftale)

tlf.: 40 82 64 92

Odense Rygklinik ApS

Specialiseret Fysioterapi

Hafniahus

Torvegade 1, 4. sal

5000 Odense C.

Få rutevejledning

Åbent I tidintervallet:

Mandag​

09.00 - 18.00​

Tirsdag​

09.00 - 18.00​

Onsdag​

09.00 - 18.00​

Torsdag​

09.00 - 18.00​

Fredag​

09.00 - 16.00

​Telefontid​​, book tid

Mandag - Fredag: 10.00 - 14.00

​Ring for at blive visiteret til en konsultation. Læg venligst en besked og fysioterapeuten vender tilbage til dig snarest muligt.