​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

Morten er 47 år, gift med Lise som er sygeplejerske, og har 4 børn. Han har igennem de sidste 25 år boet i Odense, og er autoriseret fysioterapeut fra Odense skolen i 1999. Han har i de 20 år han har arbejdet som fysioterapeut, specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik behandling og træning af patienter med lændesmerter, nakkesmerter og øvrige rygsmerter. Han har særlige kompentencer i behandling af diskusprolaps, diskusprotrusion og stenose, samt den efterfølgende genoptræning. Udover grunduddannelsen som Fysioterapeut, har han i 2006-2008 taget en Master i Rehabilitering (MR) fra SDU. Denne blev afsluttet med en masters specialeafhandling på patientperspektivet, hos patienter med kroniske rygsmerter. Morten har derudover indenfor manuel behandling taget Certificeret McKenzie-uddannelse (Cert. MDT), og er Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT). Morten deltager derudover løbende i efteruddannelse, samt konferencer for at holde sig ajour med udviklingen på ryg- og nakkeområdet.

Morten har primært arbejdet som praktiserende fysioterapeut i ca. 15 af 20 år, og har i alle årene haft sit fokus på patienter med nakke-, lænde- og øvrige rygproblemer. Han har desuden arbejdet på Neurokirurgisk afdeling på OUH 1 år, samt Rygklinikken på Slagelse Sygehus’ Reumatologiske afdeling 1 år, hvor han udredte, diagnosticerede og behandlede patienter med komplicerede rygsmerter. Derudover arbejdet 1 år i kommunalt regi med genoptræning og ½ år med svært fysisk handicappede børn og unge.

Morten har arbejdet med flere udviklingopgaver på rygområdet i årene 2004-2014. Han blev i 2010 udpeget til at udvikle forløbsprogrammet for rygpatienter i Region Syddanmark, som senere er blevet udbredt til hele Danmark. Morten var i 1 1/2 år ansat i Region Sjælland med implementering sundhedsstyrelsens rygforløbsprogram fra 2013-2014. Morten og Odense Rygklinik deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Han har desuden været gæsteunderviser på SDU på Master i Rehabiliteringsuddannelsen pga. sin store viden om sektorovergange, samt implementering.

Ligeledes har han været anvendt som oplægsholder, og deltaget som paneldeltager pga. sin store viden på rygområdet. Han bliver ligeledes jævnligt udpeget til at afgive høringssvar på National Kliniske Retningslinjer (NKR), i forbindelse med udviklingen af disse.

​Udover at være en dygtig klinisk fysioterapeut på nakke-, lænde og øvrige rygområde, har Morten en stor viden om det sammenhængende sundhedsvæsen. Det betyder du kan blive sendt videre til rette behandlingstilbud, hvis vi mod forvening ikke kan hjælpe dig. Det er denne samlede viden, som gør Morten til en af de dygtigste rygeksperter i landet. Morten deltager løbende i konferencer, efter- og videreuddannelse og holder sig ajour med nyeste viden på rygområdet. Du vil således altid møde den mest kompetente behandling på Odense Rygklinik, som bygger på gældende evidens på området.

​Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik ligges vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse på en time, og derudfra ligger vi behandlingsplanen. Dette indebærer at give kompetent Manuel-/Mckenzie behandling og rygtræning. Derudover fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du gradvist kan overtage behandling selv. Hjælp til selvhjælp er vores motto, og vi arbejder altid henimod at du bliver selvhjulpen. Derfor ser du, at vi enten løser dit rygproblem, eller sender dig videre til yderligere udredning.

Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden igennem en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv, hvis vi ikke kan gøre dig smertefri.

Klinikken indgår derfor i kompetent dialog med din praktiserende læge, sygehusreumatologer, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver, hvis du ønsker det. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i sundhedsvæsenet. På Odense Rygklinik skriver vi altid en epikrise til din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb. Vi kommunikerer dog aldrig med 3. part, hverken telefonisk eller i skrift, med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik ser frem til at hjælpe dig med dine rygsmerter!

Du finder vores behandlingstakster her

​Kontakt

Odense Rygklinik ApS

Hafniahus

Torvegade 1, 3. sal 

5000 Odense C.

Få rutevejledning

Telefon: 

40 82 64 92

Du kan bestille en tid via 

online booking

Åbningstider​​

Mandag​

9:00 – 18:00​

Tirsdag​

9:00 – 18:00​

Onsdag​

9:00 – 18:00​

Torsdag​

9:00 – 18:00​

Fredag​

9:00 – 16:00​

Klinikken er ferielukket i uge 27-30. Der kan bestiles tid on-line 3 uger før, men ikke pr. telefon før uge 31.

​Telefontid​​

Man-Fre:​

09:00 – 16:00

Telefonen er lukket uge 27-30 pga ferie.

Du kan bestille en tid pr. telefon:

40 82 64 92

Afbud meldes via sms & online booking.  

Afbud skal meldes senest kl. 9 på behandlingsdagen, ellers kan man få et gebyr på 220 kr.