​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

Morten er 47 år, gift med Lise som er sygeplejerske, og har 4 børn. Han har igennem de sidste 25 år boet i Odense, og er autoriseret fysioterapeut fra Odenseskolen i 1999. Han har i de 20 år han har arbejdet som fysioterapeut, specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik, behandling og træning af patienter med lændesmerter, nakkesmerter, hofte/bækken- og øvrige rygsmerter. Han har særlige kompentencer i behandling af diskusprolaps, diskusprotrusion og stenose, samt den efterfølgende genoptræning. Udover grunduddannelsen som Fysioterapeut, har han i 2006-2008 taget en Master i Rehabilitering (MR) fra SDU. Denne blev afsluttet med en masters specialeafhandling på patientperspektivet, hos patienter med kroniske rygsmerter. Morten har derudover indenfor manuel behandling taget Certificeret McKenzie-uddannelse (Cert. MDT), og er Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT). Morten deltager derudover løbende i efteruddannelse samt konferencer for at holde sig ajour med udviklingen på ryg- og nakkeområdet.

Morten har primært arbejdet som praktiserende fysioterapeut, og har haft sit primære fokus på patienter med nakke-, lænde-, hofte/bækken- og øvrige rygproblemer. Han har desuden arbejdet på Neurokirurgisk afdeling på OUH, samt Rygklinikken på Slagelse Sygehus’ Reumatologiske afdeling, hvor han udredte, diagnosticerede og behandlede patienter med komplicerede rygsmerter. Derudover har arbejdet i kommunalt regi med genoptræning.

Morten har arbejdet med flere udviklingopgaver på rygområdet siden 2004. Han blev i 2010 udpeget til at udvikle forløbsprogrammet for rygpatienter i Region Syddanmark, som senere er blevet udbredt til hele Danmark. Morten var i 1 1/2 år ansat i Region Sjælland med implementering Sundhedsstyrelsens Rygforløbsprogram fra 2013-2014. Morten og Odense Rygklinik deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Han har desuden været gæsteunderviser på SDU på Master i Rehabiliteringsuddannelsen pga. sin store viden om sektorovergang samt implementering.

Ligeledes har han været anvendt som oplægsholder, og deltaget som paneldeltager pga. sin store viden på rygområdet. Han bliver jævnligt udpeget til at afgive høringssvar på National Kliniske Retningslinjer (NKR), i forbindelse med udviklingen af disse.

​Udover at være en dygtig klinisk fysioterapeut på nakke-, lænde-, hofte/bækken og øvrige rygområde, har Morten en stor viden om det sammenhængende sundhedsvæsen. Det betyder, at du kan blive sendt videre til rette behandlingstilbud, hvis vi mod forventning ikke kan hjælpe dig. Det er denne samlede viden, som gør Morten til en af de dygtigste rygeksperter i landet. Morten deltager løbende i konferencer, efter- og videreuddannelse og holder sig ajour med nyeste viden på rygområdet. Du vil således altid møde den mest kompetente behandling på Odense Rygklinik, som bygger på gældende evidens på området.

​Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik lægges vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse på op til 1 time, og derudfra ligger vi behandlingsplanen. Dette indebærer at give kompetent Manuel-/Mckenzie behandling, vejledning og rygtræning. Derudover fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du gradvist kan overtage behandling selv. Hjælp til selvhjælp er vores motto, og vi arbejder altid henimod, at du bliver selvhjulpen. Derfor ser du, at vi enten løser dit rygproblem, eller sender dig videre til yderligere udredning.

Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden igennem en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv, hvis vi ikke kan gøre dig smertefri.

Klinikken indgår derfor i kompetent dialog med din praktiserende læge, sygehus, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver, hvis du ønsker dette. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i Sundhedsvæsenet. På Odense Rygklinik kommunikerer vi, om nødvendigt, med din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb. Vi kommunikerer dog aldrig med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik ser frem til at hjælpe dig med dine rygsmerter!

Du finder vores behandlingstakster her

​Kontakt

Odense Rygklinik ApS

Specialiseret Fysioterapi

Hafniahus

Torvegade 1, 3. sal 

5000 Odense C.

Få rutevejledning

​Du kan bestille en tid via 

online booking

Åbningstider​​

Mandag​

9:00 – 18:00​

Tirsdag​

9:00 – 18:00​

Onsdag​

9:00 – 18:00​

Torsdag​

9:00 – 18:00​

Fredag​

9:00 – 16:00​

Der kan bestiles tid on-line op til 3 uger før den ønskede tid.

​Telefontid​​

Man-Fre:​

08:00 – 17:00

​Du kan bestille en tid hos vores sekretær

tlf.: 40 82 64 92

Afbud skal meldes via on-line booking eller telefonisk senest kl. 9 på behandlingsdagen, ellers kan man få et gebyr på 220 kr.