​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

Odense Rygklinik holder lukket for konsultationer med personligt fremmøde, som ikke vurderes som værende kritiske, frem til og med Juni 2020 pga. Covid-19, Corona Virus, Det er med baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefaling i publicering af 17/3-20. Idet autorisationsloven fordrer at en fysiopterapeutisk indsats skal stå mål med risikoen ved personligt fremmøde, vurderer vi ikke at ret mange fysioterapeutiske problemstillinger kan vurderes som værende kritiske.

Et eksempel på en kritisk tilstand, er hvis en diskusprolaps udvikler sig med svært rodtryk, dvs. man ikke kan kommer af med og holde på urin, og ikke kan holde på afføring, har ophørt følesans i skridtområdet (cauda), eller har nedsat kraft i ex en arm eller et ben, styringsbesvær af ben mv. Ofte vil vi her anbefale kontakt til egen læge først, men er du i tvivl kan du ringe og vi skal vurderer om din tilstand er kritisk. Et andet eksempel er hvis du har vedvarende rygsmerter med udstråling, men her vil vi først vurdere dig via telefonisk kontakt, herefter evt. ved videokonference. Og først hvis vi ikke kan hjælpe dig der, og vurderer at tilstanden fortsat er kritisk kan en personlig fremmøde konsultation være aktuel.

Vi kan tilbyde telefonisk, eller online (GDPR godkendt) konsultation for vurdering og vejledning mod betaling pr påbegyndt 15 min 150 kr.

Vi kan kontaktes på tlf: 40826492 - læg en besked og vi vender tilbage. Evt.videokonference kan aftales her telefonisk. Mød aldrig personligt frem, det er noget vi aftaler i fald tilstanden vurderes som værende kritisk.

Ellers pas godt på jer selv og jeres nærmeste, og de udsatte borgere i den kommende tid.

MVH. Fysioterapeut Morten Topholm, Odense Rygklinik

​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

Morten er 48 år, gift med Lise som er sygeplejerske, og har 4 børn. Han har i over 25 år boet i Odense, og er autoriseret fysioterapeut fra Odense Fysioterapeutuddannelse i 1999. Han har i over 20 år arbejdet med fysioterapi, og har specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik, behandling og træning af patienter med lændesmerter, nakkesmerter, hofte/bækken- og øvrige rygsmerter. Han har særlige kompentencer i behandling af diskusprolaps, diskusprotrusion og stenose, samt den efterfølgende genoptræning, men behandler alle former for rygproblemer. 

Udover grunduddannelsen som Fysioterapeut, har han i 2006-2008 taget en Master i Rehabilitering (MR) fra SDU. Denne blev afsluttet med en masters specialeafhandling på patientperspektivet, hos patienter med kroniske rygsmerter. Morten har derudover indenfor manuel behandling taget Certificeret McKenzie-uddannelse (Cert. MDT), og er Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT). Morten deltager løbende i efteruddannelse, samt konferencer for at holde sig ajour med udviklingen på ryg- og nakkeområdet.

Morten har primært arbejdet som praktiserende fysioterapeut, og har haft sit primære fokus på specialiseret fysioterapi til patienter med nakke-, lænde-, hofte/bækken- og øvrige rygproblemer. Han har desuden arbejdet på Neurokirurgisk afdeling på OUH, samt Rygklinikken på Slagelse Sygehus’ Reumatologiske afdeling, hvor han udredte, diagnosticerede og behandlede patienter med komplicerede rygsmerter. Derudover har han arbejdet med fysioterapi i kommunalt regi med genoptræning.

Morten har arbejdet med flere udviklingopgaver på rygområdet siden 2004. Han blev i 2010 udpeget til at udvikle forløbsprogrammet for rygpatienter i Region Syddanmark, som senere er blevet udbredt til hele Danmark. Morten var i 1 1/2 år ansat i Region Sjælland med implementering Sundhedsstyrelsens Rygforløbsprogram fra 2013-2014. Morten og Odense Rygklinik deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Han har desuden været gæsteunderviser på SDU på Master i Rehabiliteringsuddannelsen pga. sin store viden om sektorovergang samt implementering.

Ligeledes har han været anvendt som oplægsholder, og deltaget som paneldeltager pga. sin store viden på rygområdet, særligt indenfor fysioterapi området. Han bliver jævnligt udpeget til at afgive høringssvar på National Kliniske Retningslinjer (NKR), i forbindelse med udviklingen af disse fra de fysioterapeut faglige selskabers side.

​Udover at være en dygtig klinisk fysioterapeut på nakke-, lænde-, hofte/bækken og øvrige rygområde, har Morten en stor viden om det sammenhængende sundhedsvæsen. Det betyder, at du kan blive sendt videre til rette behandlingstilbud, hvis vi mod forventning ikke kan hjælpe dig med fysioterapi behandling. Det er denne samlede viden, som gør Morten til en af de dygtigste rygeksperter i landet. Du vil således altid møde den mest kompetente behandling på Odense Rygklinik, som bygger på gældende evidens på området.

Morten er lige blevet godkendt som Certificeret kliniker i Muskuloskeletal Fysioterapi i specialiseringsordningen der administreres af Dansk Selskab for Fysioterapi.

​Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik lægges vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse på op til 1 time, og derudfra ligger vi behandlingsplanen. Dette indebærer at give kompetent fysioterapibehandling via ex. Manuel-/Mckenzie behandling, vejledning og rygtræning. Derudover fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du gradvist kan overtage behandling selv. Hjælp til selvhjælp er vores motto, og vi arbejder altid henimod, at du bliver selvhjulpen. Derfor ser du, at vi enten løser dit rygproblem, eller sender dig videre til yderligere udredning.

Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden igennem en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv, hvis vi ikke kan gøre dig smertefri igennem fysioterapibehandlingen.

Klinikken indgår derfor i kompetent dialog med andre fysioterapeuter, andre autoriserede behandlere, din praktiserende læge, sygehus, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver, hvis du ønsker dette. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i Sundhedsvæsenet. På Odense Rygklinik kommunikerer vi, om nødvendigt, med din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb. Vi kommunikerer dog aldrig med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik - Specialiseret Fysioterapi, ser frem til at hjælpe dig med dine rygsmerter!

Du finder vores behandlingstakster her

COVID 19 - "Corona Virus" forebyggende tiltag:

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer for sundhedsfaglige virksomheder, og vi tilpasser os løbende til deres og myndighedernes anbefalinger. Dette er kun relevant ved kritisk behandling, hvor personlig fremmøde aftales telefonisk med fysioterapeuten.

Odense Rygklinik har altid haft et meget højt niveau for hygiejne og rengøring, og vi gør fortsat følgende tiltag:

- Vi har renvaskede og strøgne lagener til behandlingen.

- Briksene, måtter og træningsudstyr rengøres med cosiMed Desinfektionmiddel, efter hver behandling.

- Klinikken rengøres grundigt, særligt håndtag flere gange dagligt.

- Der er opsat håndsprit i venteværelset, ligesom vi anvender engangspapir hændklæder.

- Der anvendes engangskopper til kaffe, og vand på flaske.

- Vi vælger at følge sundhedsstyrelsens anbefaling og giver for tiden ikke hånd mv.

- Fysioterapeuten vasker selvfølgelig hænder før/efter hver behandling.

- Vi anbefaler patienter du, og andre, at man melder afbud og bliver hjemme ved tegn på forkølelse og influenza, ligesom Fysioterapeuten afmelder ved samme.

Du vil i fald være den eneste patient der kommer formodentlig den dag, og i fald der er flere kritiske patienter ligger vi tid ind imellem, både for at undgå kontakt, og for at have tid til rengøring imellem konsulationerne.

​Kontakt (Mød ikke personligt op)

Odense Rygklinik ApS

Specialiseret Fysioterapi

Hafniahus

Torvegade 1, 4. sal

5000 Odense C.

Få rutevejledning

​Du kan bestille en tid via 

online booking (lukket for tiden)

Åbningstider​​:

Mandag​

Lukket for personlig ko​ntakt

Tirsdag​

Lukket for personlig ko​ntakt​

Onsdag​

Lukket for personlig ko​ntakt

Torsdag​

Lukket for personlig ko​ntakt

Fredag​

Lukket for personlig ko​ntakt​

Der er mulighed for telefonisk konsultation & online konsultation ved kritisk tilstand og behov for vurdering, eller vejledning. 

​Telefontid​​

Mandag - Fredag: 8.00 - 16.00

​Du kan ringe og evt. ligge besked, så kontakter vi dig. For vurdering og egentlig konsultation telefonisk eller videokonf. koster 150 kr. pr. påbegyndt 15 min. Det koster ikke noget at ringe og spørge.

tlf.: 40 82 64 92