​Fysioterapeut, MR Morten Topholm

​Aut. Fysioterapeut, MR Morten Topholm

FYSIOTERAPI BETRAGTES SOM EN KRITISK FUNKTION I SUNDHEDSVÆSENET. VI HAR DERFOR ÅBENT FOR FYSISKBEHANDLING.

ALTERNATIVT KAN VI AFVIKLE UNDERSØGELSE OG OPFØLGENDE KONSULTATION PÅ VIDEOKONFERENCE. DETTE GÆLDER INDTIL VIDERE TIL OG MED 7/2-2021.

Vedr. Coronavirus oplysninger  vedr. din behandling på Odense Rygklinik, klik på linket!

Morten er 49 år, gift med Lise, som er sygeplejerske, og har 4 børn. Han er autoriseret fysioterapeut fra Odense Fysioterapeutuddannelsen i 1999. Han har i 22 år arbejdet med fysioterapi, og har specialiseret sig indenfor undersøgelse, diagnostik, behandling og træning af patienter med lændesmerter, nakkesmerter, hofte/bækken- og øvrige rygsmerter. Han har særlige kompentencer i behandling af diskusprolaps, diskusprotrusion og stenose, samt den efterfølgende genoptræning, men behandler alle former for rygproblemer. 

Udover grunduddannelsen som statsautoriseret fysioterapeut, har han i 2006-2008 taget en Master i Rehabilitering (MR) fra SDU. Denne blev afsluttet med en masters specialeafhandling på patientperspektivet hos patienter med kroniske rygsmerter. Morten har derudover inden for manuel behandling taget Certificeret McKenzie-uddannelse (Cert. MDT) og er Eksamineret Manuel Terapeut (Exam. MPT). Morten deltager løbende i efteruddannelse samt konferencer for at holde sig ajour med udviklingen på ryg- og nakkeområdet.

Morten har primært arbejdet som praktiserende fysioterapeut og har haft sit primære fokus på specialiseret fysioterapi til patienter med nakke-, lænde-, hofte/bækken- og øvrige rygproblemer. Desuden har han arbejdet på Neurokirurgisk afdeling på OUH, samt Rygklinikken på Slagelse Sygehus’ Reumatologiske afdeling, hvor han udredte, diagnosticerede og behandlede patienter med komplicerede rygsmerter. Derudover har han arbejdet med fysioterapi i kommunalt regi med genoptræning.

Morten har arbejdet med flere udviklingopgaver på rygområdet siden 2004. Han blev i 2010 udpeget til at udvikle forløbsprogrammet for rygpatienter i Region Syddanmark, som senere er blevet udbredt til hele Danmark. Morten var i 1 1/2 år ansat i Region Sjælland med implementering af Sundhedsstyrelsens Rygforløbsprogram fra 2013-2014. Morten og Odense Rygklinik deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Han har desuden været gæsteunderviser på SDU på Master i Rehabiliteringsuddannelsen pga. sin store viden om sektorovergang samt implementering.

Ligeledes har han været anvendt som oplægsholder og deltaget som paneldeltager pga. sin store viden på rygområdet, særligt indenfor fysioterapiområdet. Han bliver jævnligt udpeget til at afgive høringssvar på National Kliniske Retningslinjer (NKR), i forbindelse med udviklingen af disse fra de fysioterapeutfaglige selskabers side.

​Udover at være en dygtig klinisk fysioterapeut på nakke-, lænde-, hofte/bækken og øvrige rygområde, har Morten en stor viden om det sammenhængende sundhedsvæsen. Det betyder, at du kan blive sendt videre til rette behandlingstilbud, hvis vi mod forventning ikke kan hjælpe dig med fysioterapibehandling. Det er denne samlede viden, som gør Morten til en af de dygtigste rygeksperter i landet. Du vil således altid møde den mest kompetente behandling på Odense Rygklinik, som bygger på gældende evidens på området.

Morten er godkendt som Certificeret kliniker i Muskuloskeletal Fysioterapi i specialiseringsordningen, i regi af Dansk Selskab for Fysioterapi.

​Odense Rygkliniks faglige værdier

På Odense Rygklinik lægges der vægt på at give en meget grundig førstegangsundersøgelse på op til 1 time, og derudfra lægger vi behandlingsplanen. Dette indebærer at give kompetent fysioterapibehandling via eksempelvis manuel-/McKenziebehandling, vejledning og rygtræning. Derudover er der fokus på, at du som patient grundigt lærer øvelser og træning, som gør, at du gradvist kan overtage behandling selv. Hjælp til selvhjælp er vores motto, og vi arbejder altid henimod, at du bliver selvhjulpen. Derfor ser du, at vi enten løser dit rygproblem eller sender dig videre til yderligere udredning.

Er rygproblemet af længerevarende karakter, eller decideret kroniske rygsmerter, hjælper vi dig bedst muligt med at lindre symptomerne. Desuden med en rehabiliteringsmæssig tilgang, at opnå det bedst mulige funktionsniveau, og finde en ny balance i dit liv, hvis vi ikke kan gøre dig smertefri igennem fysioterapibehandlingen.

Klinikken indgår derfor i kompetent dialog med andre fysioterapeuter, andre autoriserede behandlere, din praktiserende læge, sygehus, kommune, samt jobcenter og arbejdsgiver, hvis du ønsker dette. Kan vi, mod forventning, ikke hjælpe dig, så hjælper vi dig videre til rette udredning og behandling i Sundhedsvæsenet. På Odense Rygklinik kommunikerer vi, om nødvendigt, med din praktiserende læge, for at sikre det bedst mulige sundhedsfaglige forløb. Vi kommunikerer dog aldrig med mindre du har givet tilladelse hertil.

Odense Rygklinik er en uafhængig fysioterapiklinik. Det vil sige vi ikke indgår i et kædesamarbejde, eller laver lukkede aftaler med sundhedsforsikringer. Alle patienter som kommer på Odense Rygklinik får samme gode service til samme pris!

Odense Rygklinik - Specialiseret Fysioterapi, ser frem til at hjælpe dig med dine rygsmerter!

Du finder vores behandlingstakster her

​Kontakt:

tlf.: 40 82 64 92

Odense Rygklinik ApS

Specialiseret Fysioterapi

Hafniahus

Torvegade 1, 4. sal

5000 Odense C.

Få rutevejledning

Åbent I tidintervallet:

Mandag​

09.00 - 18.00​

Tirsdag​

09.00 - 18.00​

Onsdag​

09.00 - 18.00​

Torsdag​

09.00 - 18.00​

Fredag​

09.00 - 16.00​

​Telefontid:​​

Mandag til fredag

09.00 - 16.00

Læg besked, og vi vender retur.

​book tid