Praktisk information​

​Odense Rygklinik er en specialiseret fysioterapi klinik, og vi fokuserer primært på at behandle nakke-, lænde eller øvrige rygproblemer, samt relaterede iskias- og nervesmerter. Vi er den eneste klinik i Odense, som primært fokuserer på nakke-, lænde- og øvrige rygproblemer. Vi vurderer at vi derfor kan give dig den bedste behandling for dit rygproblem, da vi kan bevare vores fokus her til gavn for dig.

Morten Topholm, som er tilknyttet autoriseret fysioterapeut på Odense Rygklinik er blandt landets mest kompetente ryg behandlere, er 47 år gammel og har 20 års erfaring med udredning og behandling af ryg patienter. Morten er grundigt manuelt efteruddannet, og har en videreuddannelse på Mastersniveau, ud over grunduddannelsen som fysioterapeut.

​​

For at få en tid skal du ringe tlf: 40 82 64 92 til klinikken, hvor vi vil booke en tid til dig. Du kan også booke on-line via vores Online Booking system.

Til første konsultation skal du medbringe en evt. henvisning fra lægen, evt. operationsbeskrivelser, MR scanninger og andre lægelige relevante papirer vedr. din ryg. Du bedes altid medbringe dit sygesikringsbevis og første gang anvende det ved oprettelse af din journal. Du kan også bede din praktiserende læge vedhæfte oplysningerne i en henvisning, så vi har alle de relevante sundhedsfaglige oplysninger til dit behandlingsforløb – dermed kan vi bedst behandle dig.

Vi har lagner, så det behøver du ikke medbringe. Skal du til træningsinstruktion, beder vi dig om at have træningstøj og indesko på, og medbringe et lille håndklæde.

Klinikkens beliggenhed

Klinikken er beliggende i Odense Midtby overfor Odense Rådhus. Der er gratis parkeringsmuligheder ved klinikken. Ønsker du parkeringsplads i forbindelse med behandlingen, så skriv det ved on-line booking, og vi sender et parkeringskort. Du kan ligeledes blive kørt af pårørende eller med sygetransport helt til bagdøren. Der er så få meter til elevatoren. Man kører via Nedergade, Påskestræde til Adelgade, og ind i baggården ved Torvegade 1. Herfra er der få meter at gå til en elevator til klinikken på 3. sal.

​Klinikken har behagelige behandlingsrum med topmoderne behandlings- og træningsudstyr. Der er en lille træningssal til at blive instrueret i øvelser, ligesom vi råder over en større sal til rygtræning på små ryghold i træningssal. Der er plads til 4-6 deltagere på rygholdene, som foregår i samarbejde med AOF Odense.

​​

Klinikken har både elevator og trappe til 3. Sal. Er du dårligt gående har vi også et handicapvenligt toilet på 3. sal. Er du fysisk handicappet eller bevægelsesudfordret på anden vis, skal du medbringe hjælper. Alternativt skal du kunne forflytte dig selv til og fra stol til briks, samt til toilet.

Betaling

Du skal som udgangspunkt selv betale for behandlingen. Vi tager mod MobilePay, kontooverførsel og betaling via girokort. Vi tager ikke mod kontanter – klinikken er kontantløs. Du finder vores behandlingstakster her.

Uanset om du har en henvisning fra lægen eller ej, yder “Sygeforsikringen Danmark” tilskud til alle behandlinger og til træning, hvis du er medlem og forsikret her. Tilskuddet fra “Sygeforsikringen Danmark” gives på autorisationsniveauet for alle praktiserende fysioterapeuter. Det kræver klinikken er underlagt Patientsikkerhedsstyrelsen regler, og tilmeldt som klinik – det er Odense Rygklinik.

Har du en sundhedsforsiking som dækker din behandling, skal du som udgangspunkt ligge ud for behandlingen, og selv indhente din refusion helt eller delvis. Vi afregner direkte med Skandia forsikring, ellers ikke.

Ved for sent afbud efter 9:00 på behandlingsdagen, eller udeblivelse opkræves et gebyr på 220 kroner.

​Persondataforordningsloven (GDPR) 2018

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED ODENSE RYGKLINIK APS

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis du får tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, eller hvis din behandling dækkes helt af andre end dig selv, eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Vi har databehandleraftaler med alle relevante parter herom.​

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Sender du os mails eller sms’er, bedes du undlade at sende personfølsomme oplysninger, cpr. nr, etc. Sender du os mails, sms o.l. opbevares disse i 14 dage og slettes så. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring jf. gældende lov her.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. IT sikkerhed

Vores computere, som håndtere dine personoplysninger, har krypterede harddiske. Alle brugere i forbindelse med Odense Rygklinik har unikke adgangskoder til computerne. Alle systemer har hver deres unikke adgangskoder, som jævnligt ændres. Computerne opdateres dagligt ved drift, og er beskyttet med godkendt firewall system. Alle personfølsomme oplysninger ligger kun i serverbaseretsystem (equus) som er MedCom godkendt, og forsendelse til øvrige parter i sundhedsvæsenet foregår via edifact krypteret system.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Du er også meget velkommen til at rette din henvendelse til klinikkens ledelse

​Kontakt

Odense Rygklinik ApS

Hafniahus

Torvegade 1, 3. sal 

5000 Odense C.

Få rutevejledning

Telefon: 

40 82 64 92

Du kan bestille en tid via 

online booking

Åbningstider​​

Mandag​

9:00 – 18:00​

Tirsdag​

9:00 – 18:00​

Onsdag​

9:00 – 18:00​

Torsdag​

9:00 – 18:00​

Fredag​

9:00 – 16:00​

Klinikken er lukket lørdag, søndag og helligdage​. Særlige åbningstider kan ses her på hjemmesiden, og på Google Business.

​Telefontid​​

Man-Fre:​

09:00 – 16:00

Du kan bestille en tid pr. telefon:

40 82 64 92

Du kan melde afbud via sms, ringe eller online booking.  

Afbud skal meldes senest kl. 9 på behandlingsdagen, ellers kan man få et gebyr på 220 kr.