Praktisk information​

Vedr. ​Coronavirus oplysninger vedr. din behandling på Odense Rygklinik, klik på linket!

Odense Rygklinik er en specialiseret osteopati- & fysioterapiklinik, og vi er eksperter på vores område. Vi fokuserer primært på at behandle nakke-, lænde-, hofte/bækken- eller øvrige rygproblemer, samt relaterede iskias- og nervesmerter. Vi er den eneste klinik i Odense, som primært fokuserer på nakke-, lænde-, hofte/bækken- og øvrige rygproblemer. Vi vurderer, at vi derfor kan give dig den bedste behandling for dit rygproblem, da vi kan bevare vores fokus her til gavn for dig.

Odense Rygklinik er en uafhængig osteopati & fysioterapiklinik. Det vil sige vi ikke indgår i et kædesamarbejde, eller laver lukkede aftaler med sundhedsforsikringer. Alle patienter som kommer på Odense Rygklinik får samme gode service til samme pris!

Lasse Mühlback Hansen, som er efteruddannet Osteopat DO. MSc. ud over grunduddannelsen som Bsc. fysioterapeut, og din rygekspert på klinikken, sammen med Fysioterapeut, MR Morten Topholm.

Til første konsultation bedes du medbringe en evt. henvisning fra lægen, evt. operationsbeskrivelser, MR-scanninger og andre lægelige relevante papirer vedr. din ryg. Du bedes altid medbringe dit sygesikringsbevis og første gang anvendes dette ved oprettelse af din journal. Du kan også bede din praktiserende læge vedhæfte oplysningerne i en henvisning, så vi har alle de relevante sundhedsfaglige oplysninger til dit behandlingsforløb – dermed kan vi bedst behandle dig.

Du skal gerne have tøj på, du kan bevæge dig i, når vi skal undersøge og behandle dig. Skal du til træningsinstruktion, beder vi dig om at have træningstøj og indesko på, og medbringe et lille håndklæde.​ Du behøver ikke medbringe lagen, det har vi til dig, og opbevarer det under dit behandlingsforløb.

Osteopat & Autoriseret Fysioterapeut er af Sundhedsstyrelsen beskyttede titeler, som man kun kan erhverve via uddannelsen, og efterfølgende autorisation. Som autoriseret fysioterapeut skal vi, ifølge Sundhedsautorisationsloven, udrede og stille diagnose på bevægeapperatsproblemer. Du kan derfor på Odense Rygklinik både modtage rygbehandling med og uden henvisning fra praktiserende læge eller sygehus. Der er ingen prisforskel for dig, om du kommer med en henvisning eller ej, da vi arbejder udenfor ydernummer.

​Klinikken har behagelig behandlingsrum med topmoderne behandlings- og træningsudstyr. Der er en sal til rygtræning på små ryghold i træningssal. Der er plads til 3-4 deltagere fysisk på rygholdene, som foregår i samarbejde med AOF Odense. For tiden frem til og med 21/5-21 foregår holdene kun on-line pga Coronarestriktionerne.

Klinikkens beliggenhed, og gratis parkering!

Klinikken er beliggende i Odense C. Der er gode parkeringsmuligheder i Th. B. Thrigesgade parkeringskælderen. Du kan parkere ved P21, og opgang herfra er til Torvegade via passagen Vestergade/Overgade. Du kommer til parkeringskælderen via. Nord, Syd, Nørregade eller Odeon indkørslen. 

Du kan også parkere i Albanigade ved Odense Byret, SuperBrugsen, hvor du finder 2-3 timers gratis parkering, samt ved frimurerlogen, og langs Albanigade hvor der forefindes 1 times parkering.

Ønsker du at parkere i parkeringskælderen under Th. B. Thrigesgade, kan du får betalt din parkering her op til 2 timer af Odense Rygklinik.

Gå op til konsultationen på Odense Rygklinik, Torvegade 1, 4. sal, hvor du får udleveret en parkeringsbillet. Den kan du anvende i automaten til at eliminere de først 2 timers parkering efter din behandling. Vælger du at forblive parkeret ud over de to timer, trækkes betalingen herudover på dit betalingskort. Tilbuddet gælder kun ved indviduel behandling.

Betaling/Priser

Vi tager mod alle betalingsformer. Du finder vores behandlingstakster her.

Som privat specialiseret osteopati- & fysioterapiklinik har vi ikke ydernummer, men vi er godkendt af Patientsikkerhedsstyrelsen som privatklinik. Uanset om du har en henvisning fra lægen eller ej, er din pris den samme, og “Sygeforsikringen Danmark” yder tilskud til alle behandlinger og til træning, hvis du er medlem og forsikret her. Tilskuddet fra “Sygeforsikringen Danmark” gives på autorisationsniveauet for alle praktiserende ostepater & fysioterapeuter. Vi indberetter til "Sygeforsikringen Danmark" for dig.

Har du en sundhedsforsiking, som dækker din behandling, skal du lægge ud for behandlingen, og selv indhente din refusion helt eller delvis. 

Du kan kontakte klinikken, hvis du har uddybende spørgsmål hertil

Ved udeblivelse kan der opkræves et gebyr på 350 kroner

Information om ejerskifte pr 01.05.2021:

Kære nuværende og tidligere patienter på Odense Rygklinik

Odense Rygkliniks drift overgår fra 01.05.2021 til at have ny ejer. Den nye ejer er Lasse Mühlback Hansen, som er autoriseret fysioterapeut og uddannet Osteopat. Lasse vil med højt fagligt kompetenceniveau køre Odense Rygklinik videre i samme ånd og faglige seriøsitet. Morten Topholm fortsætter med at være på klinikken frem til 30.06.2021 i et mindre timetal.

For dig som patient skal vi oplyse, at din journal samt medfølgende oplysninger overgår efter gældende regler til den nye ejer. Det er en fordel for dig, hvis du senere ønsker fortsat at modtage behandling på Odense Rygklinik, at der fortsat er kontinuitet i sin journal. Journaloplysninger skal, jf. sundhedsloven opbevares i 5 år og du kan derfor ikke få slettet din journal, men du kan få den videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed, som så opbevarer denne efter gældende regler, såfremt du ikke ønsker at journalen skal overgå til Lasse Mühlback Hansen.

Såfremt du udbeder ønske herom før d. 01.05.2021, kan du få journalen udleveret og du bedes da meddele dette til Fysioterapeut Morten Topholm, som vil iværksætte dette. Såfremt du udbeder ønske herom d. 01.05.2021 eller senere vil Lasse Mühlback Hansen iværksætte dette.

Med venlig hilsen

Odense Rygklinik

​Persondataforordningsloven (GDPR) 2018 & Kvalitetssikring i øvrigt.

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED ODENSE RYGKLINIK

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 

​De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. 

Hvis du får tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, eller hvis din behandling dækkes helt af andre end dig selv, eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Vi har databehandleraftaler med alle relevante parter herom.​

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Sender du os mails eller sms’er, bedes du undlade at sende personfølsomme oplysninger, cpr. nr, etc. Sender du os mails, sms o.l. opbevares disse i 14 dage og slettes så. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring jf. gældende lov her.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. IT sikkerhed

Vores computere, som håndtere dine personoplysninger, har krypterede harddiske. Alle brugere i forbindelse med Odense Rygklinik har unikke adgangskoder til computerne. Alle systemer har hver deres unikke adgangskoder, som jævnligt ændres. Computerne opdateres dagligt ved drift, og er beskyttet med godkendt firewall system. Alle personfølsomme oplysninger ligger kun i serverbaseretsystem (equus) som er MedCom godkendt, og forsendelse til øvrige parter i sundhedsvæsenet foregår via edifact krypteret system.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Kvalitetssikring i øvrigt:

Hos Odense Rygklinik har patientsikkerhed og behandlingskvalitet som førsteprioritet. Det er derfor vigtigt at høre fra patienter, der føler sig forkert eller dårligt behandlet. Vi sætter stor pris på både positiv og negativ feedback. Denne kan gives skriftligt eller mundtligt til personalet. Al feedback vil blive drøftet blandt ledelsen og de behandlere, der har været involveret i det pågældende forløb. Det er god klinisk praksis at hjælpe og orientere i klage- og erstatningsmuligheder i det danske Sundhedsvæsen. Hvis man ønsker at klage til en offentlig instans, er der følgende muligheder:

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager fra patienter. Man har mulighed for at klage over: 

• Den sundhedsfaglige behandling 

• Brud på dine rettigheder som patient. 

Man kan læse mere om dette på deres hjemmesider, hvor man også får hjælp til at sende en klage.

Utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse (UTH) er en fejl eller hændelse, der opstår under Sundhedsvæsnets behandling, undersøgelse, pleje eller rehabilitering. Ikke skyldes patientens sygdom og som er skadevoldende – eller kunne have været skadevoldende. 

Utilsigtede hændelser skal meldes til Dansk Patientsikkerheds Database, så man i fremtiden kan undgå lignende hændelser.

​​

​Odense Rygklinik indberetter UTH ved hændelser. Skulle du have behov herfor, kan du altid selv indberette i ovenstående link.

Odense Rygklinik har tilsluttet sig akkreditering efter den danske kvalitetsmodel (DDKM), og skal akkrediteres indenfor de kommende 3 år i perioden 2021-2024 som Osteopatiklinik, når IKAS når til os - vi har endnu ikke fået besked om, hvornår vi får akkrediteringsbesøg. Vi vil lægge resultatet af akkrediteringen på hjemmesiden, og du er som patient velkommen til at spørge ind hertil, når den foreligger. Vi efterlever og har allerede udformet de fleste af dokumenterne til akkreditering og kvalitetssikring for drift af en moderne sundhedsklinik.

​Kontakt:

Telefon: 40 82 64 92

E-mail: info@odenserygklinik.dk

Odense Rygklinik

Specialiseret Osteopati & Fysioterapi

Hafniahus

Torvegade 1, 4. sal

5000 Odense C.

Få rutevejledning

Åbent I tidintervallet:

Mandag​

08.00 - 18.00​

Tirsdag​

09.00 - 15.00​

Onsdag​

08.00 - 15.00​

Torsdag​

08.00 - 18.00​

Fredag​

08.00 - 15.00​

​Telefontid:​​

Mandag til fredag

08.00 - 15.00

Læg besked, og vi vender retur.

​book tid